De visie van Ariane

De Visie Van Hondencoach Ariane

Mijn doel

Tijdens mijn ontmoetingen met jou zal ik mijn kennis, inzichten en vaardigheden delen, met één doel: de band tussen jou en je hond versterken, zodat jullie gelukkig kunnen samenleven.

Jouw welzijn en dat van de hond krijgen steeds voorrang. Er wordt rekening gehouden met het perspectief van de hond, zonder het jouwe te verwaarlozen.

Ik baseer me daarvoor op de Connectiemethode®. Deze methode ziet het gedrag van de hond als de communicatie van zijn emoties, gevoelens en wat hij op dat moment nodig heeft.

Door empathisch om te gaan met zijn emoties, en in te zien wat op dat moment zijn noden zijn, wordt de toekomst bepaald.

Je krijgt praktische handvatten om op een vriendelijke en geweldloze manier met het gedrag van je hond om te gaan.

Jouw rol in het leven van je hond

Vanaf het moment dat je beslist om een hond in huis te nemen, word je de belangrijkste persoon in zijn leven. Je wordt zijn verzorger, opvoeder, vriend en leider.

Wat betekent dat voor de hond?

De verzorger ‘zorgt’ ervoor dat de hond voorzien is van alle basisnoden:

 • Veiligheid: elke hond heeft het recht om zich veilig te voelen. Het is de taak van de verzorger om dit veiligheidsgevoel te waarborgen, anders wordt het welzijn van de hond gecompromitteerd. Uiteraard hebben we niet de controle over alles wat rondom ons gebeurt. We kunnen echter wel keuzes maken die de veiligheid van de hond waarborgt.
  – Het is de hond zelf die bepaalt of hij zich veilig voelt. De verzorger gaat daar onbevooroordeeld mee om en leert de gevoeligheden van de hond kennen.
 • Voeding: in de letterlijke betekenis: kwaliteitsvol eten krijgen en in de figuurlijke betekenis: mentaal gevoed worden met vriendelijke, sociale interactie.
 • Plaats: de hond heeft behoefte aan een eigen plaats in de vorm van een mand, bench of ruimte waar hij ongestoord kan verblijven en tot rust kan komen. Daarnaast heeft hij behoefte aan zijn eigen plaats in zijn sociale omgeving: de verzorger zorgt ervoor dat hij een volwaardig lid is van de familie.
 • Structuur en steun: zorgt ervoor dat hij zich goed voelt bij zijn mensen, omdat die duidelijk en consequent structuur geven aan zijn leven. Ze geven hem steun als hij het moeilijk heeft.
 • Begrenzing: de hond weet wat wel en niet mag, omdat dit hem op een vriendelijke en geweldloze manier is bijgebracht.
  De opvoeder ‘weet’ dat honden sociale dieren zijn, en iemand nodig hebben om hen aangepast te leren leven met mensen.
  Aangepast gedrag van de hond betekent dat de hond zich goed voelt omdat hij een constructieve manier gevonden heeft om met situaties om te gaan. Tegelijkertijd is dit voor zijn sociale omgeving gewenst gedrag.

De opvoeder handelt met kennis van zaken voor de opvoeding van de hond: hij houdt rekening met zijn afkomst, met zijn ontwikkelingsfase, kent de talenten en de zwakheden van zijn hond, hij begrijpt zijn taal en zijn natuurlijk gedrag.

De vriend ‘stelt regelmatig de vragen’ : hoe het gaat met de hond, wat wil hij en wat heeft hij nodig?
Hij zoekt samen met de hond uit wat ze leuk vinden om te doen. Dat kan een hondensport zijn een lange wandeling maken of gewoon samen luilekker in de zetel zitten.

De leider ‘stelt zichzelf in dienst van’ de hond, hij brengt de hond in omstandigheden waarin hij de beste versie van zichzelf kan zijn. De hond heeft vertrouwen in hem, ook in moeilijke omstandigheden.

Wat betekent dit voor jou?

 • Je begrijpt het gedrag van je hond, omdat je de onderliggende emoties en gevoelens van je hond herkent.
 • Je bent de beste verzorger voor je hond, omdat je weet wat zijn basisnoden zijn en ze ter beschikking stelt van hem.
 • Je wordt expert in de taal van de hond en zijn natuurlijk gedrag.
 • Je creëert een vriendschapsband met je hond en beleeft samen de leukste momenten.
 • Je straalt vertrouwen en rust uit, omdat je weet dat de keuzes die je maakt de juiste zijn. De hond beschouwt jou als zijn leider.

En de hond: kan zichzelf zijn, perfect zoals hij is, in al zijn imperfecties.

Wat betekent dat voor de hond?

De verzorger

‘zorgt’ ervoor dat de hond voorzien is van alle basisnoden:

 • Veiligheid: elke hond heeft het recht om zich veilig te voelen. Het is de taak van de verzorger om dit veiligheidsgevoel te waarborgen, anders wordt het welzijn van de hond gecompromitteerd. Uiteraard hebben we niet de controle over alles wat rondom ons gebeurt. We kunnen echter wel keuzes maken die de veiligheid van de hond waarborgt.
  – Het is de hond zelf die bepaalt of hij zich veilig voelt. De verzorger gaat daar onbevooroordeeld mee om en leert de gevoeligheden van de hond kennen.
 • Voeding: in de letterlijke betekenis: kwaliteitsvol eten krijgen en in de figuurlijke betekenis: mentaal gevoed worden met vriendelijke, sociale interactie.
 • Plaats: de hond heeft behoefte aan een eigen plaats in de vorm van een mand, bench of ruimte waar hij ongestoord kan verblijven en tot rust kan komen. Daarnaast heeft hij behoefte aan zijn eigen plaats in zijn sociale omgeving: de verzorger zorgt ervoor dat hij een volwaardig lid is van de familie.
 • Structuur en steun: zorgt ervoor dat hij zich goed voelt bij zijn mensen, omdat die duidelijk en consequent structuur geven aan zijn leven. Ze geven hem steun als hij het moeilijk heeft.
 • Begrenzing: de hond weet wat wel en niet mag, omdat dit hem op een vriendelijke en geweldloze manier is bijgebracht.
  De opvoeder ‘weet’ dat honden sociale dieren zijn, en iemand nodig hebben om hen aangepast te leren leven met mensen.
  Aangepast gedrag van de hond betekent dat de hond zich goed voelt omdat hij een constructieve manier gevonden heeft om met situaties om te gaan. Tegelijkertijd is dit voor zijn sociale omgeving gewenst gedrag.

De opvoeder:

handelt met kennis van zaken voor de opvoeding van de hond: hij houdt rekening met zijn afkomst, met zijn ontwikkelingsfase, kent de talenten en de zwakheden van zijn hond, hij begrijpt zijn taal en zijn natuurlijk gedrag.

De vriend:

‘stelt regelmatig de vragen’ : hoe het gaat met de hond, wat wil hij en wat heeft hij nodig?
Hij zoekt samen met de hond uit wat ze leuk vinden om te doen. Dat kan een hondensport zijn een lange wandeling maken of gewoon samen luilekker in de zetel zitten.

De leider:

‘stelt zichzelf in dienst van’ de hond, hij brengt de hond in omstandigheden waarin hij de beste versie van zichzelf kan zijn. De hond heeft vertrouwen in hem, ook in moeilijke omstandigheden.

Wat betekent dit voor jou?

 • Je begrijpt het gedrag van je hond, omdat je de onderliggende emoties en gevoelens van je hond herkent.
 • Je bent de beste verzorger voor je hond, omdat je weet wat zijn basisnoden zijn en ze ter beschikking stelt van hem.
 • Je wordt expert in de taal van de hond en zijn natuurlijk gedrag.
 • Je creëert een vriendschapsband met je hond en beleeft samen de leukste momenten.
 • Je straalt vertrouwen en rust uit, omdat je weet dat de keuzes die je maakt de juiste zijn. De hond beschouwt jou als zijn leider.

En de hond: kan zichzelf zijn, perfect zoals hij is, in al zijn imperfecties.