Contact opnemen

Gezin & Hond – Totaalbegeleiding

Het is zover: er komt een hond. Een beslissing die in veel gezinnen wordt genomen, elk met een eigen verhaal. Misschien is het jouw eerste hond, misschien had je al eerder een hond, maar nu komen daar je eigen kinderen bij. Kortom: het is een heel nieuw avontuur.
Om alles in goede banen te leiden, wil je professionele hulp inroepen.
Ik heb daarvoor een uniek programma uitgewerkt, steeds aanpasbaar aan jouw individuele noden.

Opvoeden van de puppy – individuele begeleiding kan perfect geïntegreerd worden in dit programma.

Wat betekent dit voor jouw gezin:

 • De gezinsdriehoek als basis:
  Welke vragen je ook hebt, om jou een oplossing te geven, zal ik steeds vertrekken vanuit de gezinsdriehoek. Die staat voor de wensen en noden van zowel de ouders, het kind als de hond. Het is pas als je rekening houdt met iedereen, dat je succes kan hebben.
 • Je kent als ouder uiteraard je eigen kind het beste. Daarom zal je altijd betrokken worden bij mijn begeleiding van jouw kind en de hond. Het succes van die begeleiding valt of staat met de motivatie van jou als ouder en die van jouw kind.
 • Het Gezin & Hond aanbod is uniek. Je krijgt een gepersonaliseerde aanpak, aangepast aan de noden van jouw gezin en de hond.

Wat aan bod komt:

Ouder:

 • Je ontvangt tips om je thuisomgeving kind -en hondproof te maken.
 • Je leert alles over wat de hond nodig heeft om zich goed te voelen.
 • Je leert de lichaamstaal van je hond lezen, zodat je zijn gedrag begrijpt.
 • Je maakt praktische afspraken met het ganse gezin in relatie tot de hond.
 • Je leert ontspannen alert zijn, wanneer jouw hond met kinderen omgaat.
 • Je leert dat kinderen jouw aansturing nodig hebben en hoe je dat aanpakt.
 • Je leert hoe te reageren als een kind iets vertelt ten nadele van de hond.
 • Je leert spelletjes bedenken tussen kind en hond, en maakt speelafspraken met het kind.
 • Er wordt aandacht besteed aan ‘naar buiten gaan’: wandelen, in de auto, contacten met andere honden, op restaurant,…

Kind:

 • Krijgt begeleiding in het omgaan met de hond, aangepaste aan zijn /haar leeftijd en mogelijkheden.
 • Wordt betrokken bij activiteiten met de hond.
 • Het kind krijgt spreekruimte zodat het kan vertellen wat mogelijke zorgen zijn.
 • Leert afspraken maken rond de omgang met de hond.
 • Krijgt training in hoe je beste maatjes wordt met de hond, op een veilige manier (Kind & Hond – Workshop).
 • Leert spelletjes spelen met de hond op een leuke en veilige manier.

Hond:

 • Krijgt alle basisnoden om zich goed te voelen in het gezin.
 • Krijgt een opvoeding, gebaseerd op vriendelijke en geweldloze communicatie.
 • Leert omgaan met de dynamiek in het gezin en vindt daarin zijn rust.
 • Leert spelletjes spelen met het kind.

Als we besluiten om samen aan de slag te gaan:

 • Spreken we af wanneer een kennismakingsconsult zal plaatsvinden.
 • Tijdens het kennismakingsconsult plannen we de inhoud van het gepersonaliseerde programma, aangepast aan de noden van jou en je gezin.
 • Alle gezinsleden zijn bij het kennismakingsconsult het beste aanwezig.
 • Voorafgaand aan het eerste consult mail ik je een algemene vragenlijst, die je ingevuld terugstuurt, voorafgaand aan het eerste consult.

Het consult:

 • Het consult vindt steeds plaats aan huis, het is een privé begeleiding.
 • Het kennismakingsconsult duurt 2 uur.
 • De vervolgconsulten duren telkens 1 uur.
 • De Kind & Hond – Workshop duurt 1 uur, met een korte pauze tussenin.

Mogelijke invulling van het programma:

4 verschillende vormen van diensten:

1. De consulten:

 • Tijdens elk consult wordt er een nieuw thema behandeld en is er uiteraard ruimte om aan te kaarten wat er op dat moment speelt.

2. Gebruik van didactisch materiaal voor de kinderen:

 • Het gebruik van boekjes en spelletjes i.v.m. kinderen en honden kan voorzien worden.

3. De kinderworkshop:

 • Een aparte Kind & Hond – Workshop kan ingepland worden.

4. Whatsapp en filmpjes:

 • Gebruiken we om jullie de gelegenheid te geven om vragen te stellen en filmpjes met mij te delen.
  Hier zijn er 2 mogelijkheden:
  1.  Ik kan onmiddellijk een oplossing geven.
  2. Het onderwerp vraagt een meer uitgebreide aanpak en wordt meegenomen naar het volgende consult.

Tarief:

 • Kennismakingsconsult: 115€,-
  Hierbij is inbegrepen:
  – Een maand lang begeleiding op afstand: je kan mij via WhatsApp filmpjes sturen en vragen stellen.
  – Tijdens deze maand bel ik je 2 keer, op een vooraf afgesproken moment.
  – Op het einde van de maand beslissen we of een vervolgconsult aan huis nodig is.
  – Ingeval er behoefte is aan een extra consult aan huis, binnen deze maand, is dat uiteraard steeds mogelijk.
 • Extra consult aan huis en/of vervolgconsult: 80€,-
 • Een extra maand begeleiding op afstand via WhatsApp (filmpjes sturen en vragen stellen.): 35€,-
 • Frequentie onderling af te spreken, naargelang jouw behoefte.
 • Verplaatsingskosten = inbegrepen tot 100km. Vanaf 100km, 0,50€/km, heen en terug. (Uitgerekend op basis van google maps, vanaf mijn thuisadres: Eikenstraat 182, 2840 Reet).

Wat aan bod komt:

Ouder:

 • Je ontvangt tips om je thuisomgeving kind -en hondproof te maken.
 • Je leert alles over wat de hond nodig heeft om zich goed te voelen.
 • Je leert de lichaamstaal van je hond lezen, zodat je zijn gedrag begrijpt.
 • Je maakt praktische afspraken met het ganse gezin in relatie tot de hond.
 • Je leert ontspannen alert zijn, wanneer jouw hond met kinderen omgaat.
 • Je leert dat kinderen jouw aansturing nodig hebben en hoe je dat aanpakt.
 • Je leert hoe te reageren als een kind iets vertelt ten nadele van de hond.
 • Je leert spelletjes bedenken tussen kind en hond, en maakt speelafspraken met het kind.
 • Er wordt aandacht besteed aan ‘naar buiten gaan’: wandelen, in de auto, contacten met andere honden, op restaurant,…

Kind:

 • Krijgt begeleiding in het omgaan met de hond, aangepaste aan zijn /haar leeftijd en mogelijkheden.
 • Wordt betrokken bij activiteiten met de hond.
 • Het kind krijgt spreekruimte zodat het kan vertellen wat mogelijke zorgen zijn.
 • Leert afspraken maken rond de omgang met de hond.
 • Krijgt training in hoe je beste maatjes wordt met de hond, op een veilige manier (Kind & Hond – Workshop).
 • Leert spelletjes spelen met de hond op een leuke en veilige manier.

Hond:

 • Krijgt alle basisnoden om zich goed te voelen in het gezin.
 • Krijgt een opvoeding, gebaseerd op vriendelijke en geweldloze communicatie.
 • Leert omgaan met de dynamiek in het gezin en vindt daarin zijn rust.
 • Leert spelletjes spelen met het kind.

Als we besluiten om samen aan de slag te gaan:

 • Spreken we af wanneer een kennismakingsconsult zal plaatsvinden.
 • Tijdens het kennismakingsconsult plannen we de inhoud van het gepersonaliseerde programma, aangepast aan de noden van jou en je gezin.
 • Alle gezinsleden zijn bij het kennismakingsconsult het beste aanwezig.
 • Voorafgaand aan het eerste consult mail ik je een algemene vragenlijst, die je ingevuld terugstuurt, voorafgaand aan het eerste consult.

Het consult:

 • Het consult vindt steeds plaats aan huis, het is een privé begeleiding.
 • Het kennismakingsconsult duurt 2 uur.
 • De vervolgconsulten duren telkens 1 uur.
 • De Kind & Hond – Workshop duurt 1 uur, met een korte pauze tussenin.

Mogelijke invulling van het programma:

4 verschillende vormen van diensten:

1. De consulten:

 • Tijdens elk consult wordt er een nieuw thema behandeld en is er uiteraard ruimte om aan te kaarten wat er op dat moment speelt.

2. Gebruik van didactisch materiaal voor de kinderen:

 • Het gebruik van boekjes en spelletjes i.v.m. kinderen en honden kan voorzien worden.

3. De kinderworkshop:

 • Een aparte Kind & Hond – Workshop kan ingepland worden.

4. Whatsapp en filmpjes:

 • Gebruiken we om jullie de gelegenheid te geven om vragen te stellen en filmpjes met mij te delen.
  Hier zijn er 2 mogelijkheden:
  1.  Ik kan onmiddellijk een oplossing geven.
  2. Het onderwerp vraagt een meer uitgebreide aanpak en wordt meegenomen naar het volgende consult.

Tarief:

 • Kennismakingsconsult: 115€,-
  Hierbij is inbegrepen:
  – Een maand lang begeleiding op afstand: je kan mij via WhatsApp filmpjes sturen en vragen stellen.
  – Tijdens deze maand bel ik je 2 keer, op een vooraf afgesproken moment.
  – Op het einde van de maand beslissen we of een vervolgconsult aan huis nodig is.
  – Ingeval er behoefte is aan een extra consult aan huis, binnen deze maand, is dat uiteraard steeds mogelijk.
 • Extra consult aan huis en/of vervolgconsult: 80€,-
 • Een extra maand begeleiding op afstand via WhatsApp (filmpjes sturen en vragen stellen.): 35€,-
 • Frequentie onderling af te spreken, naargelang jouw behoefte.
 • Verplaatsingskosten = inbegrepen tot 100km. Vanaf 100km, 0,50€/km, heen en terug. (Uitgerekend op basis van google maps, vanaf mijn thuisadres: Eikenstraat 182, 2840 Reet).

Consult aanvragen

Laat je gegevens achter in het onderstaande contactformulier.

GPDR